+48 605 681 104 wores@wotzka.eu

dr inż. Daria Wotzka

Wykształcenie:

 • Aktualnie: studentka kursu podstawowego w Alternatywnej Szkole Biznesu i Rozwoju Osobowego ASBIRO im. Ludwiga von Misesa w Warszawie.
 • Studia doktoranckie w dyscyplinie Elektrotechnika, Politechnika Opolska, tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowanie sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wybrane klasy wyładowań niezupełnych” 10/2008 – 03/2011.
 • Studia na kierunku Informatyka, Technische Universität Berlin specjalizacja: systemy operacyjne oraz telekomunikacyjne, tytuł pracy dyplomowej: „Design and experimental quality assessment of adjacency measures in wireless sensor networks” , 10/2002 – 03/2008.
 • Studia na kierunku Informatyka dwujęzyczna, Politechnika Opolska10/2001 – 05/2002.
 • Technikum Elektryczne w zawodzie: technik elektronik o specjalności systemy komputerowe, Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, tytuł pracy dyplomowej: ”Mikrokomputerowy elektrohydrauliczny hamulec do celów rehabilitacyjnych“, 9/1995 – 5/2000.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 10/2012 Nagroda Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia dydaktyczne w 2011r.
 • 01/2009-03/2011 Wielokrotna beneficjentka projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 8.2.1 „Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej”
 • 6/2010 III Nagroda za referat pt. „Analiza sygnałów akustycznych w modelu transformatora elektroenergetycznego” wygłoszony podczas Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć w Będlewie
 • 6/2000 I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową uczniów szkół średnich: Technik 2000
 • 5/2000 I miejsce w XXXIII edycji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • 5/2000 Opolski Orzeł 2000

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykonanie pracy zleconej pt. „Modelowanie obudowy chłodnicy olejowo-powietrznej”. Zadanie, które dotyczyło modelowania numerycznego przepływów powietrza i rozkładów pól ciśnienia akustycznego generowanego przez wentylatory chłodnic transformatorowych, zostało zrealizowane dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego Energo-Silesia s. z o.o. Wyniki modelowania wykorzystano w fazie projektowania nowych chłodnic transformatorowych do zmniejszenia hałasu emitowanego przez nie do otoczenia. 05/2011.
 • Współautorka projektu finansowanego ze środków NCBiR w ramach programu PBS 2, pt. „Innowacyjne algorytmy do diagnostyki wycieków w infrastrukturze wodociągowej”. Projekt o wartości 5 752 500 PLN realizowany jest przy współpracy Politechniki Opolskiej z MWiK Kędzierzyn-Koźle. 1/2014.
 • Współautorka projektu finansowanego ze środków NCN w ramach programu OPUS 5, pt. „Badanie zjawisk fizycznych związanych z generacją wyładowań niezupełnych występujących w oleju elektroizolacyjnym”. Projekt o wartości 456 400 PLN realizowany jest przez Politechnikę Opolską. 6/2013.
 • Adiunkt na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym. od 07/2012.
 • Asystent na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. 07/2011 – 06/2012
 • Kierownik Projektu Unijnego: „Rozwój badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw w idei zrównoważonego rozwoju przez utworzenie nowoczesnego laboratorium EnergiaITLab na Politechnice Opolskiej”. 02/2011 – 02/2012.
 • Pomoc studencka (asystent) w Instytut für Werkzeugsmaschinen und Fabrikbetrieb, Technische Universität Berlin. 05/2005 – 12/2007.

Udział w projektach badawczych, szkoleniach, staże i inne:

 • Absolwentka specjalistycznych szkoleń dotyczących oprogramowania COMSOL Multiphysics
 • Udział w stażu realizowanym w projekcie pt. „Innowacyjny Transfer PLUS” realizowanym przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. w partnerstwie z Politechniką Opolską w ramach Podziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, X.2014 – III.2015.
 • Członek zespołu badawczego projekt realizowanego ze środków NCN w ramach programu OPUS, pt. „Identyfikacja zjawisk nieliniowych w procesie elektryzacji strumieniowej”. Jednostka zatrudniająca: Politechnika Opolska. 07/2014 – 07/2017.
 • Członek zespołu badawczego projekt realizowanego ze środków NCN w ramach programu OPUS, pt. „Badanie zjawisk fizycznych związanych z generacją wyładowań niezupełnych występujących w oleju elektroizolacyjnym”. Jednostka zatrudniająca: Politechnika Opolska. 02/2014 – 02/2016.
 • Członek zespołu badawczego projektu realizowanego ze środków NCBiR w ramach programu LIDER, pt. „Metodyka charakteryzowania, w rzeczywistym stanie degradacji, materiału i połączeń spawanych ciśnieniowych rurociągów technologicznych do transportu substancji chemicznych o temperaturze niższej od minus 100 °C z wykorzystaniem Emisji Akustycznej”, Jednostka zatrudniająca: Politechnika Warszawska. 10/2013 – 03/2014.
 • Udział w szkoleniu pt. Skuteczne zarządzanie i rozliczanie projektów badawczych w ramach projektu „Komercjalizacja drogą do sukcesu” nr POKL.04.02.00-00-010/11, luty 2013
 • Beneficjentka projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia SPIN-OFF” i „SPIN-OFF 2”, realizowanym m.in. przez Opolski Park Naukowo-Technologiczny i Technologie und Gründerzentrum Bautzen GmbH, od marca 2010. W ramach projektu w listopadzie 2010r. odbyłam 1-tygodniową praktykę w dziale Innowacji w Berlińskiej firmie Biotronic. 03/2010 – 03/2012.
 • Członek zespołu badawczego projektu pt. „Embedded Watchdog Agent / Life Cycle Unit (EWA/LCU) – Diagnose von Standardkomponenten”, finansowanego przez Deutsche Forschungsgemeinschaf i National Science Foundation. Jednostka zatrudniająca: Technische Universität Berlin. 10/2005 – 12/2007.

Znajomość języków obcych:

 • biegle w mowie i piśmie: angielski i niemiecki

Link na stronę z listą publikacji Google Scholar