+48 605 681 104 contact@wores.eu

Zakres Usług

Wykonujemy usługi w zakresie komputerowego modelowania matematycznego procesów przepływowo-cieplnych i akustycznych z wykorzystaniem Metody Skończonych Elementów. W zakres usługi wlicza się: budowę i weryfikację modelu symulacyjnego urządzenia, zbudowanego zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez kontrahenta, przeprowadzenie symulacji numerycznych, których celem jest optymalizacja wskazanych przez kontrahenta parametrów modelu, dostarczenie wyników obliczeń w formie dopasowanej do kontrahenta.

Wykonujemy usługi w zakresie tworzenia modeli matematycznych w postaci modelowania jawnego, z wykorzystaniem funkcji regresji, tj. modelowania eksperymentalnego oraz z wykorzystaniem nowoczesnych algorytmów, w tym: Sztucznych Sieci Neuronowych, Modeli Rozmytych i Algorytmów Ewolucyjnych.

Wykonujemy usługi w zakresie wykonywania szeroko pojętych analiz sygnałów pomiarowych (analogowych i cyfrowych), dostarczonych przez kontrahenta, w tym analiz statystycznych i przetwarzania danych w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Aktualna oferta w formie przyjaznej drukarce: ofertaWores

Portfolio

(Komputerowa) analiza i wizualizacja sygnałów cyfrowych

W dziedzinie czasu:
skok_timerun_10wdkwip

W dziedzinie częstotliwości:
okres_furier_all_2VApom_WD_25marcapsd_wdkwipp_27widmo_ApomspectroModel_czast_1

Modelowanie fal akustycznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego COMSOL Multiphysics

kadz_2d_20okresowkadz_2d_stacinTimeczas_4e4power_1w_tlum5000_400Hz__c_2acoustic3
video:model4
frequency_200kHzsurf_cont_1750us

Modelowanie przepływów ciepłego powietrza i naprężeń mechanicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego COMSOL Multiphysics

temp_velo2velo2totalDips_110Kmodel13_misesprincipal stress3temp_110K_displacement_zoomed

Modelowanie matematyczne metodą regresji

WNZ_model_plmodel_wy_okresmodel_gausowytimerun_czast_4AEsignalgraph3

Analizy statystyczne i korelacyjne

DTP_rec_loss_avg_stat_20mhist_wind_Turbine 4czast_wspolczynnik_2transmitancja_r2music_Y_T4koherencja_Apom_wd

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) („Kodeks Cywilny”).

Masz pytania? Zadzwoń!

+48 605 681 104